Om du inte redan nu tränar, så skapa utrymme för det i ditt liv, träning skall vara kul så hitta något som ger dig glädje. Flera studier visar att vi oftare slarvar med vardagsmotionen än med träningspassen.

Motionera (nyckel 6)

Det är till och med vetenskapligt visat att helt stilla sittande kontorsarbetare dör flera år före kontorsarbetare som rör sig då och då under dagen.

Vi människor är gjorda för rörelse.

Det finns inga hållbara anledningar till att trotsigt låta bli….De senaste åren har kunskapen ökat markant.


Vad säger överläkaren?

-”Vi vet idag att bristen på rörelse är en viktig bidragande orsak till många av våra stora folkhälsoproblem så som.

 • Hjärtkärlsjukdomar
 • Demens
 • Alzheimer
 • Vanliga cancerformer

Ny forskning visar att vi underskattat riskerna med stillasittande. Stillasittandet påverkar hälsa och livslängd oavsett hur vi motionerar. Om vi sitter stilla mer än totalt fyra timmar om dagen ökar riskerna kraftigt för hjärtkärlsjukdom”.
// Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet och överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.


Hur och vad skall du träna?

Om du inte redan nu tränar, så skapa utrymme för det i ditt liv, träning skall vara kul så hitta något som ger dig glädje. Flera studier visar att vi oftare slarvar med vardagsmotionen än med träningspassen.

De flesta experter som pratar om träning rekommenderar 2-3 pass styrka och kondition per vecka i kombination med vardagsmotion, gärna någon from av rörelse 30 minuter per dag. Hjärtat skall slå snabbar och du skall gärna svettas lite.


Motion i vardagen

Börja redan nu att planera in tid för din vardagsmotion och gör gärna minst 3 av följande förslag utöver din träning.

 • Föreslå promenadmöte med kollega eller vän.
 • Välj ett lunchställe en bit bort och promenera dit.
 • Ta alltid trappen om det finns som alternativ.
 • Parkera ett par kvarter längre bort, eller hoppa av bussen ett par hållplatser tidigare och gå.
 • Långa helgpromenader.

Så här gör jag

– ”Sen början av augusti har jag börjat leva ännu mer som jag lär, jag har börjat motionera 30 minuter eller mer dagligen, men något enstaka avbrott. Det känns helt fantastiskt! Ännu mer energi, mer natur, bättre kondition, starkare kropp, gladare själ och snyggare rumpa. Hur blir det bättre än så?
Kostillskotten har varit en naturlig del i mitt liv de senaste 25 åren, skillnaden nu är att jag vet vilka preparat som är bra för kroppen, och det gör stor skillnad!”
// Pernilla Stjernström fd Carrier


Maximera

Kosttillskott omfattas av livsmedelslagstiftningen. Det innebär i dagsläget att det inte finns något godkännande och granskning från myndighetshåll av de enskilda produkternas effekt och säkerhet.

Effekt eller RÄTT effekt?

Därför är det väldigt viktigt att välja preparat som fungerar och inte skadar dig och din kropp. Jag har de sista 10 åren kinesiologiskt testat flera hundra olika preparat och det har visat sig att väldigt få som överhuvudtaget är någonting att ha.

Jag har sett med mina tester att de allra flesta preparat, tyvärr stör kroppens funktioner eller organ på ett eller annat sätt.

Det jag också har sett under dessa år är vilken oerhörd positiv effekt det har om man äter bra preparat som bara är stödjande för alla funktioner och organ i kroppen. Det stärker kroppens funktioner, immunförsvar och ger mer energi över lag både för friska och sjuka människor, både för barn och vuxna.


RÄTT effekt

Att äta bra kosttillskott är en mycket god investering i dig själv och din hälsa!

Min erfarenhet är att det underlättar för

 • Kroppens rening
 • Kroppens uppbyggnad

Det minskar risken för att drabbas av

 • Infektioner
 • Inflammationer
 • Svamp
 • Virus
 • Bakterier
 • Parasiter
Det är inget absolut skydd, om du ändå skulle bli sjuk så repar sig kroppen oerhört mycket snabbare. Det är viktigt att följa rekommenderad dos för att få bästa effekt.

Så här säger en näringsexpert på Karolinska

– ”I Sverige är det vanligt med näringsbrist, även om vi tror att vi äter bra mat. – Eftersom kosten har utarmats på näringsämnen är kosttillskott ofta en viktig del av egenvården. Vitamintillskott tas som regel upp bra i tarmen och gör att brister hävs betydligt snabbare än med kost.”
// Magnus Nylander, näringsexpert, Karolinska institutet.


Välj kosttillskott som fungerar

Aktiva idrottsmän och kvinnor är bra ”förebilder” då de inte skulle äta något som skadar dem eller riskerar att fälla dem för doping. De skulle inte heller äta något som inte fungerar. <ul