kostrådgivning livsstilsrådgivning kinesiologi

Osteopat Andreas Elf

”Ju längre jag har jobbat, desto mer tacksamhet över mitt yrkesval känner jag.”

Anderas Elf, Osteopat D.O., NARM-terapi

Andreas är tredje generationens alternativmedicinsk terapeut med över 20 års erfarenhet som Osteopat. ”Ju längre jag har jobbat, desto mer tacksamhet över mitt yrkesval känner jag.” Från början jobbade han med kroppen utifrån ett klassiskt osteopatiskt biomekaniskt perspektiv, där målet var att lossa på spänningar och få leder och muskler att fungera optimalt.

Men under resans gång upptäckte han hur smärta, värk, stelhet och stress bara är symtom på djupare överlevnadsstrategier. Rädsla är det som gjort att vi överlevt – men tacksamhet, kärlek, närvaro och allt som är skönt i livet kommer från en känsla av inre och yttre trygghet. Att utforska anknytning med hjälp av NARM-terapi var nästa naturliga steg eftersom det är därifrån som vår första trygghet ska komma ifrån.

Idag använder Andreas en mängd tekniker, allt ifrån lugna, funktionella rörelser för att kunna röra sig obehindrat, till kraniosakral osteopati som skapar en djupare närvaro i kroppen, till livscoaching som syftar till att kunna göra livsbejakande val som gör att klienterna kan stå i sin kraft.

De personer som kommer till Andreas är därför allt ifrån idrottare, de som brinner för personlig utveckling, de som lider av värk och spänning, till högpresterande personer som ser hur viktigt det är att ha kontakt med sig själv när livet går i ett högt tempo.

    BOKA DIN BEHANDLING HÄR info@osteopatandreaself.se