ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR Pernilla Stjernström fd Carrier

ETIK

Vi på Pernilla Stjernström fd Carrier tror på människokroppens förmåga att självläka och arbetar med att hjälpa våra kunder och klienter att bygga upp sitt immunförsvar på naturlig väg. Vi utlovar eller garanterar aldrig några resultat av våra behandlingar och det får vi inte heller göra enligt lag. Vi behandlar aldrig heller någon specifik sjukdom utan hjälper bara våra kunder att bygga upp sitt egna immunförsvar som då kan övervinna det mesta.

Behandlingsmetoderna vi genomför är mentalt – TUNING® och fysiskt HKT® – Holografisk Kinesiologisk behandling, Emotion Code samt Kost och livsstilsrådgivning.

Pernilla Stjernström fd Carrier genomför behandlingar, säljer hälsoprodukter och utbildar i hälsa.

Alla våra kunder behandlas lika oavsett ålder, kön, genetik, ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning mm. I grunden är vi alla lika när vi arbetar utifrån kroppens sanning och lär ut HKT®, fysiska behandlingstekniker och TUNING®, mentala behandlingstekniker. Kroppen har svaren.

Vi arbetar bla med varumärket FOR HUMAN HEALTH som togs fram av våra lärare då flera av deras och våra kunder frågade efter ett namn på livsstilen vi rekommenderar, där t ex kost och träning styrs utifrån hur kroppen reagerar. Denna livsstil följer kroppens naturlagar och kunden lär sig själv att läsa av hur sitt nervsystem reagerar och kan på så sätt undvika de produkter och preparat som stör kroppen och istället välja att äta och använda varor, tjänster och produkter som är neutrala eller positiva för kropp och själ.

Vi har i vårt arbete sett att människokroppen är fantastisk på självläkning när den förstår hur den skall arbeta och får de resurser den behöver för att lyckas. Resultaten av våra behandlingar talar för sig själv men det är våra kunder och deras kroppar som gör arbetet. Vi stöttar och coachar dem bara på deras hälsoresa.

Team Stjernström erbjuder också hälsomedvetna företag föreläsningar, kurser och workshops.

Har du frågor eller synpunkter på en behandling, produkt eller annan tjänst vi tillhandahåller så är du välkommen att kontakta oss på info@teamstjernstrom.se

1. ALLMÄNT

Ett användarkonto hos Pernilla Stjernström fd Carrier på (www.teamstjernstrom.se) (”Hemsidan”) är vårt sätt att hantera beställningar och liknande, spara uppgifter om dig och dina köp. För att registrera dig som kontoinnehavare måste du godkänna dessa villkor för kontoinnehav. För företag avser begreppet ”Kontoinnehavare” såväl företaget som dess representanter.

2. KONTO

Fysiska personer som är 18 år eller äldre med en fast adress och e-postadress kan registrera sig som Kontoinnehavare. Om någon som är minderårig vill bli Kontoinnehavare krävs samtycke från den som har föräldraansvar över den minderåriga.

Det kostar ingenting att bli Kontoinnehavare.

Kontoinnehavet påbörjas när du godkänner dessa villkor, Kontoinnehavaren har registrerats i vårt system och ett konto har öppnats via Hemsidan.

Som bekräftelse på registreringen skickar vi en bekräftelse per e-post till den e-postadress som du angett.

Vi kan komma att säga upp ditt konto i följd av missbruk, annat otillbörligt beteende eller om vi finner det nödvändigt på grund av olämplig användning av kontot utan att någon ersättningsskyldighet uppstår och utan att meddela detta på förhand. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, till annan person. Vi meddelar i så fall dig skriftligen om uppsägningen av kontoinnehavet och orsaken till uppsägningen.

Du kan när som helst säga upp ditt konto genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ned i dessa villkor.

Du som Kontoinnehavare är skyldig att meddela oss om eventuella namn- och adressändringar. Du som Kontoinnehavare ska vidare hålla dig underrättad om eventuella ändringar i dessa villkor. Information om förändringar hittar du på Hemsidan.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du registrerar dig som Kontoinnehavare kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med vår Integritetspolicy.

4. ÄNDRING I VILLKOREN

Dessa villkor för konto gäller i den form som de är publicerade på Hemsidan. Vi har rätt att när som helst göra ändringar för konton eller dessa villkor.

Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar vi inte för eventuella förluster till följd av förändringar av dessa villkor och vi är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

5. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

Dessa villkor reglerar inte några köp. Kontoinnehavaren måste alltid informera sig om och följa våra Köp och leveransvillkor, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor.

6. TVISTER

Eventuella tvister gällande konto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

7. FRÅGOR OCH KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill ha tillgång till mer information, kunskap, ändra något, lämna ett klagomål, ändra eller ta bort personlig information, kontakta oss på info@teamstjernstrom.se eller alternativt skicka ett brev till Pernilla Stjernström fd Carrier, Kaptensgatan 11, 114 57 STOCKHOLM, Sverige.

8. Handla mot faktura
I samarbete med Payson erbjuder vi dig att betala köpet mot faktura. Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i kreditprövningen. Om du gör köpet för ett företags räkning ska det vara registrerat i Sverige och du vara behörig firmatecknare för företaget samt företaget godkännas i kreditprövningen. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress som anges vid köptillfället. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här.

9. Information om ångerrätt
Enligt Lag (2005:59) om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du ska kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

10. Information om överlåtelse
Fakturan kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634.

11. Leveranstid
Leveranstiden för våra produkter varierar beroende på när beställningen görs. Normalt levererar vi inom 2-5 arbetsdagar efter att beställningen har mottagits.

I de flesta fall skickar vi din beställning samma dag eller dagen efter. Observera att under helger och långhelger kan leveranstiden bli längre.

 

Tillbaka