INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy Pernilla Stjernström fd Carrier

Introduktion

För oss på Pernilla Stjernström fd Carrier är integritetspolicyn viktig. I denna policy förklarar vi hur vi hanterar personlig information och hur vi hanterar det som påverkar dig som användare av våra hemsidor. ”Du” hänvisar till dig som kund och användare av webplatserna pernillacarrier.se och så småningom forhumanhealth.com. ”Oss” och ”vi” hänvisar till oss, Pernilla Stjernström fd Carrier. Våra hemsidor avser pernillacarrier.se och del av forhumanhealth.com.

Målsättningen med denna personuppgiftspolicy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Pernilla Stjernström fd Carrier utför all behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation (”Dataskyddsförordningen”) samt andra relevanta bestämmelser.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som är identifierbar eller kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. I detta inkluderas även elektroniska identiteter, t.ex. IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

1 – Insamling av information

När du köper/bokar något från vår hemsida, behandling eller något i webshopen, samlar vi in personlig information som du ger oss, till exempel namn, företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det gör det möjligt för oss att leverera både de tjänster och produkter du köpte, samt att erbjuda dig support och följa de lagar och förordningar som gäller. Dina personuppgifter används för att skicka en bokningsbekräftelse till den e-postadress som angivits av dig efter att beställningen har godkänts. Det kan även förekomma utskick av annan information via SMS eller e-post för sådant som har ett samband med din beställning, t.ex. mail med kollinummer för spårning av försändelse och SMS-avi för uthämtning av vara på serviceställe.

På hemsidan www.forhumanhealth.com som vi kommer att arbeta med finns hälsoinformation. De kunder som får fysiska och/eller mentala behandlingar av oss kan här följa sina behandlingar och få djupare kunskap om hur kroppen fungerar när den fungerar som bäst. Om du som kund inför en behandling registrerar dina kunduppgifter kommer endast du själv och den som kommer att utföra behandlingen att kunna se detta. Vi värnar om din integritet och kommer aldrig att lämna ut dessa uppgifter. Det enda undantaget är om du själv ber oss att lämna ut dina uppgifter till ett försäkringsbolag eller dylikt.

Uppgifterna är till för dig som kund, för att du skall kunna få bästa tänkbara behandling och uppföljning och även själv kunna följa det som görs under behandlingarna i efterhand. Vi tar inte ansvar för felaktig eller utebliven information utan det är upp till dig som kund att fylla i korrekta uppgifter. Har du information eller uppgifter du inte vill lämna ut eller registrera skall du självklart undvika detta.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, t.ex. via e-post, telefon eller på annat sätt. Det är då fråga om personuppgifter som behövs för att kunna hantera ditt ärende hos oss, t.ex. namn, företagsnamn, adress, e-postadress och personnummer. Om du redan är kund hos oss kommer vi att använda dina redan lämnade kontaktuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig som kund. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hjälpa till i det avseende som du har kontaktat oss. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

E-postmarknadsföring: Vi skickar dig e-post om våra produkter och tjänster. Det här är både kostnadsfritt och premiummaterial (nyhetsbrev, bloggar, videoklipp, arbetsböcker, tips, rekommendationer etc.) samt information om olika händelser (webbinarer, föreläsningar, gratis föreläsningar, utbildningar mm). Vi använder marknadsföringslösningen Mailpoet som följer ditt engagemang i våra sändningar (öppningsstatistik, vidarebefordrade mail, nedladdningar, klick etc.) Du har alltid möjlighet att sluta ta del av våra utskick genom att klicka på ”Avsluta prenumerationen”.

Den som lämnar personuppgifter väljer alltid själv vilka personuppgifter som ska lämnas ut till oss. I vissa fall kan bristande eller felaktiga personuppgifter leda till att tjänsten ifråga inte kan tillhandahållas.

2 – Samtycke

Genom att använda våra webbplatser godkänner du vår integritetspolicy.

Om du i samband med att genomföra en transaktion lämnar personlig information, för att betala med ditt kreditkort, för att beställa eller ordna leverans av en produkt eller tjänst, lämnar du ditt samtycke att samla in dessa data och använda den till detta specifika ändamål i samband med att du genomför din transaktion.

Personuppgifter som omfattar uppgifter om hälsa utgör en särskild kategori av personuppgifter enligt artikel 9.1 Dataskyddsförordningen. Enligt artikel 9.2 a och h kan du ge ditt samtycke att personuppgifterna som rör uppgifter om hälsa får behandlas av oss. Detta gör du i och med att du lämnar ut dina personuppgifter till oss.

Den som samtycker till behandling av personuppgifter måste vara åtminstone 16 år gammal för att ett giltigt samtycke ska kunna lämnas. Den som anger sig vara detta förutsätts även att vara det. Om någon är under 16 år krävs att samtycke ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet. Den som har föräldraansvar måste ge samtycke eller godkänna samtycke skriftligen i ett brev eller lämna detta per telefon.

Om vi ber om din personliga information av andra skäl (om du börjar prenumerera på någon av våra e-postsändningar eller annan e-postmarknadsföring) frågar vi om ditt samtycke och ger dig också möjlighet att ångra ditt samtycke. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” som finns i varje mail vi skickar dig i form av e-postmarknadsföring. Du kan också kontakta oss när som helst på info@teamstjernstrom.se, eller genom att skicka ett brev till Pernilla Stjernström fd Carrier, Kaptensgatan 11, 114 57 STOCKHOLM, Sverige.

3 – Upplysningar

Pernilla Stjernström fd Carrier behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande rätt. Personuppgifterna insamlas för de uttryckligt angivna och berättigade ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Pernilla Stjernström fd Carrier kommer inte utan ditt samtycke behandla insamlade personuppgifter för något annat ändamål än vad de insamlades för. Pernilla Stjernström fd Carrier behandlar endast personuppgifter som är adekvata och relevanta för respektive ändamål.

VIKTIGT: Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till någon tredje part.

4 – Datalagring

Vi använder oss av e-handelsplattformen WooCommerce. De betalningsverktyg vi använder i webshopen är Payson och Paypal. I samband med föreläsningar och mässor kan i vissa fall även iZettle och Swish användas. Dessa företag ger oss tillgång till en e-handelslösning som gör att vi kan sälja och leverera våra produkter och tjänster till dig.

Bokar du behandling hos Pernilla Stjernström fd Carrier on-line görs detta via HANO.

Din information kan lagras av Payson, Paypal, iZettle, Swish, HANO och Mailpoet. De lagrar dina data på säkra servrar bakom brandväggar. Vi använder även Facebook och Instagram som kommunikationsvägar. Om vi fakturerar dig utanför webshopen t ex i samband med behandling behandlas den via HANO. Din information i vårt fakturasystem lagras säkert på servrar bakom brandväggar i HANO.

www.forhumanhealth.com är baserad på Joomla, CMS och i den databasen lagrar vi din användarinformation i form av användarnamn, namn och e-post för att du ska kunna logga in och få tillgång till information och våra tjänster.

I enlighet med GDPR https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
informeras du om att de uppgifter som du lämnar vid registrering kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med oss och/eller den hälsospecialist som du bokar tid hos skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande behandling och information runt detta. Uppgifterna kan komma att användas för påminnelser och marknadsföringsändamål. Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också logga in på din profil och läsa det som är lagrat när det passar dig. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter. Enligt lag har du som kund också rätt att begära att dina uppgifter tas bort antingen via mail, brev eller enklast genom att klicka på ”Glöm mig” på www.forhumanhealth.com. Vad då uppmärksam på att vi inte i efterhand kan ge dig svar på vad vi hjälpt dig med under dina behandlingar då vi inte kommer att ha kvar någon information om vad vi arbetat med.

Våra webbplatser har ett svenskt webbhotell med höga krav på säkerhet och vi har även Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet på Forhumanhealth. HTTPS-anslutningar används för ökad säkerhet inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara.

5 – Tjänster från leverantörer

Vi använder olika leverantörer för att vi skall kunna leverera och ta betalt för de tjänster och produkter du som kund beställer. Vissa tjänster som betalningslösningar har sin egen integritetspolicy som gäller för sina tjänster. Vi rekommenderar att du sätter dig in i deras integritetspolicy så att du förstår hur de hanterar din information. Var medveten om att några av våra leverantörer kan vara i andra länder än du eller oss själva. Så om du bestämmer dig för att slutföra ditt köp genom att använda någon av våra leverantörer, kommer insamlingen av din information att följa de lagar och regler som är specifika för de länder de agerar i. När du lämnar vår webbplats till en leverantörs webbplats är du inte längre knuten till vår integritetspolicy.

Länkar: När du klickar på länkar på vår hemsida kan de länka till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för integritetspolicyn som gäller för andra webbplatser och du uppmanas att läsa deras integritetspolicys.

6 – Säkerhet

För att skydda din personliga information, använder vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att vi inte delar, använder felaktigt, ger tillgång till, avslöjar, ändrar eller förstör din personliga information.

Då vi i våra webbshopar säljer kosttillskott med högsta kvalitet som är certifierade enligt HACCP, GMP och även är ekologisk certifierade är vi skyldiga att följa dessa regelverk. I händelse av fel på en råvara eller i produktionen är vi skyldiga att kunna härröra vilka batcher kunder köpt för att kunna kontakta och eventuellt ta tillbaka eller ersätta om något fel upptäcks. Vi behöver också följa lagar om t ex svensk redovisning vilket gör att vi inte kan ta bort information för tidigt.

Vill du som kund ändå att vi tar bort dig från våra register eller har frågor är du välkommen att kontakta oss på info@teamstjernstrom.se, eller genom att skicka ett brev till Pernilla Stjernström fd Carrier, Kaptensgatan 11, 114 57 STOCKHOLM, Sverige.

7 – Kakor

Vi använder cookies för att ge en mer personifierad användarupplevelse till våra användare och kunder. Till exempel använder vi cookies så att användare kan logga in på webbplatsen och även kunna spara sina användarnamn och lösenord. På så sätt behöver besökare inte skriva in det igen följande besök. Vi använder även cookies för att hålla reda på statistik som var våra besökare kommer från, men också för att mäta prestanda på webbplatsen.

Vill du ta bort våra eller alla cookies på din dator är detta möjligt via din webbläsare, oftast under Inställningar, Sekretess eller Säkerhet.

8 – Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi uppdaterar ständigt denna sekretesspolicy för att spegla eventuella förändringar i vår verksamhet och hur vi behandlar sekretess och din integritet. Om vi skulle göra väsentliga ändringar kommer vi att informera dig som kund om dessa.