Näringstest

Vill du veta vilka näringspreparat du skall äta för att må optimalt?

Näringstest

Vi testar med hjälp av kinesiologiska muskeltester vad du har behov av, vilket exakt preparat som vore bra för dig att äta, vilken dos och hur länge, samt att preparatet bara är bra för dig. Det finns många preparat på marknaden som tyvärr stör kroppen, exempelvis skölkdkörtel, njurar, lever, hjärnan mm. Vi säkerställer att de preparat vi ordinerar inte gör det.

Vi som arbetar med detta är Pernilla Stjernström fd Carrier och Åsa Lennartsson.

Pris: 30 min hos
Pernilla 850 kr,
Åsa 550 kr.