Vad är Holografisk Kinesiologi, HKT, i Stockholm och Göteborg?

Kinesiologi är en fantastisk metod som kommunicerar med kroppen och finner ut exakt vad du har behov för och i vilken ordning, vi ger Holografiska kinesiologi behandlingar i Stockholm och Göteborg.

Team Stjernström ger fysiska och mentala Holografiska kinesiologi behandlingar (HKT) både i Stockholm och Göteborg.

Kroppen har svaren. Man kan enkelt beskriva det som att med Kinesiologi och muskeltester så gör vi en arkeologisk utgrävning i bemärkelsen, det som stör dig mest som du är stark nog att hantera rensar vi ut först. Vi arbetar även med att stärka dig och balansera hormoner och signaltrafik. Både fysisk och mentala behandlingar. Vi arbetar med näring, örter, akupunktur, osteopati mm.

En kinesiolog arbetar hela tiden i ett nära samarbete med klientens/patientens muskler och kroppens informationsutbyte av signaler. Olika typer av beröring och tryck på olika ställen på huden utlöser nervimpulser i de inåtgående nervbanorna, vilket omedelbart kan registreras och tolkas av kinesiologen med hjälp av den manuella muskeltestningen.

All kommunikation i kroppen sker via nervsystemet.

Nervsystemet kan delas upp i två delar

  • det centrala nervsystemet
  • det autonoma nervsystemet.

Det centrala nervsystemet är den del som man förenklat kan sägastyrs av viljan och som bland annat gör att vi till exempel kan böja på en arm när vi bestämmer oss för att göra det. Det autonoma nervsystemet sköter sådana saker som inte är viljestyrda, till exempel att hjärtat slår, att tarmarna rör sig och att vårt matsmältningssystem fungerar. Det är också det autonoma systemet som registrerar våra känslor.

Nervsystemets funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan. När informationen bearbetats och tolkats av hjärnan, skickas signaler ut via nervbanorna som styr muskulatur och körtlar.

Nervsystemet kan bara uttrycka sig och svara på två olika sätt:

  • genom att dra samman muskler
  • genom att utsöndra sekret från olika körtlar

Inom kinesiologisk medicin använder man sig av så kallad manuell muskeltestning som undersökningsmetod för att registrera den elektriska aktiviteten i nervsystemet. Genom sin behandling kan kinesiologen påverka nervsystemets information från det skadade eller smärtsamma stället på kroppen, den information som nervbanorna skickar till hjärnan.

Resultatet blir en ny och förändrad information från hjärnan och ut till muskler och körtlar. På detta sätt är det möjligt att skapa en sundare informationsväg till och från muskler och körtlar, vilket så småningom leder till att patienten upplever minskade besvär och förbättrad hälsa.

Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av komplementärmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet för att slut

Holografisk kinesiologi för att hjälpa kroppen. HKT från KilmanInstitutet, Ulf Kilman.

Alla vi i Team Stjernström har gedigen utbildning och beprövad erfarenhet sedan många år. Våra huvudlärare är Ulf och Charlotte Kilman vid KilmanInstitutet. Vi är de som de utbildat som arbetar mest och har därmed störst erfarenhet. Vi ger behandlingar både i Stockholm och Göteborg.

Alla människor utsätts ideligen för belastningar från vår inre och yttre miljö, oavsett om vi är friska eller sjuka

Bara genom att andas, äta och finnas till på vår jord får vi i oss gifter. Kroppen skall klara av att avgifta sig från allt som kommer in i vår kropp. Det är toxiska metaller, kemikalier, parasiter, strålning, bakterier, virus, svamp med mera. Vi har alla sådant i oss i större eller mindre omfattning. Kroppen tar själv hand som de allra flesta gifter och händelser som stör den. Men det som den inte klarar av att ta hand om skapar symptom, gör oss trötta och så småningom sjuka. Holografisk kinesiologi

  • Holografisk kinesiologi skiljer sig från vanlig kinesiologi då man säkerställer att kroppens alla system samverkar för att nå bättre resultat.
  •  Holografisk kinesiologi ger en djupare förståelse för vad det är som stör kroppen från att fungera optimalt.
  • Vi kontrollerar flera gånger under behandlingen att kroppen förstår vad vi gör, det är annars vanligt att nervsystemet går ur kommunikation som vi uttrycker det, man skulle enkelt kunna beskriva det som om det blir error i nervsystemet. Detta detekterar vi snabbt och löser ut, dvs hjälper nervsystemet att förstå hur läkning skall gå till både fysiskt, mentalt och känslomässigt.
Vi stannar inte vid symtomen

Holografisk kinesiologi stannar inte vid symptomen, utan undersöker vad det är som hindrar att kroppens egna processer från att lösa olika tillstånd.

Ett symptom, till exempel eksem, kan bero på flera olika nyckeltoxiner (gifter), det skulle kunna vara en bakterie, parasit, kemikalie eller svamp som hindrar kroppen interna processer från att läka eksemen.

Team Stjernström tar reda på vad det är som stör kroppen och som får den att visa upp olika symptom. Om grundproblemet är exempelvis parasiter får klienten ett specifikt preparat som är bra för att få bort dem på just denna klienten, vid detta tillfället. På så sätt kan kroppen bli av med grundorsaken till problemen, på ett sådant sätt att symtomen ofta är borta för gott.

Team Stjernström är mycket framgångsrika när det gäller att få bort grundorsaken till olika tillstånd och symptom som kan upplevas som mycket besvärliga och svårlösta.

ng. (källa: © Dagerberg Kliniken och Svenska Kinesiologiskolan)

Så här går en behandling till:

Klientens behov, eventuella tillstånd och problem kartläggs. Efter en dialog med klienten använder alla terapeuter i Behandlingstem Pernilla Stjernström fd Carrier olika diagnostiseringsredskap, bland annat en rad muskeltester. På så sätt hittar de snabbt vad i kroppen som behöver balanseras, rensas ut och eller stärkas.

Det kan jämföras med en arkeologisk utgrävning, där kinesiologen arbetar sig in i kroppen lager efter lager. Det som som stör kroppen mest som klienten är stark nog att hantera behandlas först. Kroppen visar vägen och behandlingen är skonsam, effektiv och välgörande.

Det är nervsystemet som signalerar vad det är som är aktuellt att stärka upp eller rensa ut. Redan under första möten bestäms hur klientens behandling ska gå till.

Team Stjernström har metoder för att stödja och stärka kroppen så att den kan rensa ut gifter, balansera hormoner och signaltrafiken i kroppen. Det sker bland annat med hjälp av näringstillskott som är anpassade exakt i dos och sort för att passa varje klient. Vi arbetar även med akupunktur, osteopati, kraniosakral terapi samt diverse metoder för att stödja och lösa upp hinder både mentalt, känslomässigt och själsligt på ett djupt och väl fungerande sätt. Genom att ideligen kontrollera att kroppen/nervsystemet är i kommunikation och förstår vad vi gör så säkerställs att hela kroppen mår bra av behandlingen. Klienten får också tydliga och enkla kostråd och livsstils rekommendationer som en del av behandlingen.

Team Stjernström stödjer den självläkande förmågan i kroppen så att många klienter har blivit av med problem som reumatism, migrän, magtarm problem, IBS, Ulcerös kolit, fertilitetsproblem, stress, utbrändhet, depression. Det är även många så kallat friska personer som toppar, ökar sin prestation på jobbet, privat, maratontider och andra både hårda och mjuka mål de vill stärka.