Motivation & attityd

Det finns flera sätt att förhålla sig till alla de råd och rekommendationer vi får i livet och hur väl vi kommer att lyckas beror helt på vad som MOTIVERAR oss och vilken ATTITYD vi har.

När vi följer de råd och rekommendationer som passar oss och lägger in mycket energi, så har vi också  större chans att få bestående resultat. Ju mer tid vi lägger på vår vision desto lättare kommer det att vara under resans gång, för du kan alltid gå tillbaks och söka kraft och motivation i ditt VARFÖR.

Attityd till livet

Se på nya råd som att “prova ut ett par nya skor”, om vi har samma positiva attityd som när vi letar nya skor så är det självklart att vi kommer att ha hittat “rätt par skor” som vi kan ha livet ut.

Du kommer att få hel del insikter när du börjar följa nya råd. En amerikansk kollega till en av våra coacher sade en gång: “- Insights are slippery things, you have to stab them with a pen.”

Vi rekommenderar dig att redan idag införskaffa en vacker insiktsbok, där du kan skriva ner alla de stora som små insikter du får när du tex: vaknar, sitter på bussen, i bil kön eller på toan.

Motivation i livet

Vad skall du ha din hälsa och kraft till?

  • Motivation är det varandet man har för att uppnå ett MÅL.
  • Motivation skapar rörelse eller förändring.
  • Motivation kan vara drivkraften.

Ja, så säger ordboken, så det första vi behöver göra är att med ord och bilder skapa vår egen VISION. Vi behöver bli tydlig med vårt VARFÖR.

VISIONEN är en känsla för hur vi vill ha det i livet

  • Vad skall jag ha min Hälsa till?
  • Vad skall jag ha min Kraft till?

Ju mer tid vi lägger på vår vision desto lättare kommer det att vara under resans gång, för du kan alltid gå tillbaks och söka kraft och motivation i ditt VARFÖR.

Ditt ”VARFÖR” är din Motivation och Drivkraft.

Skriv gärna ner dina svar på en liten lapp som du sedan sätter på badrumsspegeln, så att du varje dag blir påmind om ditt VARFÖR.

Lycka till!

Pernilla Stjernström fd Carrier